Skip to main content

Over Blok

Blok Makelaardij OZ B.V. is opgericht in 1995 en gevestigd in Rotterdam. Blok voorziet in de makelaardij in, taxatie van en advisering met betrekking tot commerciële onroerende zaken en/of vastgoedvraagstukken. Alle partners en commerciële medewerkers zijn beëdigd, gecertificeerd en/of gediplomeerd en hebben tenminste een decennium werkervaring binnen hun vakgebied. Desondanks is Blok nog steeds innovatief, creatief, actief en daadkrachtig. Het werkgebied omvat primair Rotterdam en de Zuidoostelijke Randstad. Blok is deskundig ten aanzien van onder andere winkels, bedrijfsruimten, kantoren, horeca/leisure, grond(posities), (binnenstedelijke) vastgoedvraagstukken en vastgoedbeleggingen. De opdrachtgevers van Blok zijn groot en klein of bevinden zich in omvang daartussen, meestal zijn zij commercieel evenwel zeker niet perse. Blok is volledig onafhankelijk en haar dienstverlening omvat onder andere:

Makelaardij

De bemiddeling bij de verkoop of verhuur en koop of huur van:

 • winkels/horeca/leisure, zoals winkelruimten, winkelcentra, PDV/GDV-locaties, showrooms, reguliere vormen van horeca, sport- en uitgaansvoorzieningen e.d.;
 • bedrijfsruimten, zoals gebouwen en/of gronden ten behoeve van logistiek/opslag, productie, industrie, laboratoria e.d.;
 • kantoren;
 • specifiek en exploitatiegebonden vastgoed, zoals maatschappelijke voorzieningen, recreatievoorzieningen, specifieke vormen van horeca e.d.;
 • vastgoedbeleggingen in verhuurd en/of daartoe beoogd vastgoed (uitsluitend verkoop of koop).

In het geval van verkoop (te koop) of verhuur (te huur) wordt door Blok namens de verkoper, verhuurder of vertrekkende huurder bemiddelt. Bij koop of huur bemiddelt Blok namens de koper of huurder.

De partners en medewerkers van Blok bezitten allen expliciet geen vastgoed (dus ook geen (in)directe deelnemingen e.d. in) anders dan bestemd voor eigen bewoning. De opdrachtgever is zich er derhalve van verzekerd, dat van de zijde van Blok nimmer sprake kan zijn van een conflict of interest en/of een gebrek aan integriteit.

Taxatie

De onafhankelijke en deskundige waardering van:

 • zelfstandige, commerciële onroerende zaken;
 • (onderdelen van en/of aandelen in) vastgoedcomplexen;
 • (onderdelen van en/of aandelen in) vastgoedportefeuilles.

De behoefte of noodzaak tot een taxatie kent uiteenlopende grondslagen. Overwegend worden zij gevoed vanuit een administratief, fiscaal, financieel, vergelijkend en/of juridisch perspectief. Bij een taxatieopdracht wordt daarom eerst de juiste waarderingsgrondslag bepaald, teneinde tot de gezochte waarde te kunnen komen. De uitkomst van een taxatie betreft expliciet een momentopname.

De taxateurs van Blok zijn gecertificeerd en ingeschreven bij Stichting VastgoedCert te Rotterdam, kamer Bedrijfsmatig Vastgoed. Tevens zijn zij dagelijks actief binnen de transactiepraktijk (makelaardij) en daardoor daadwerkelijk op de hoogte van de marktsituatie(s).

Advies

Hierbij valt te denken aan onder andere:

 • voeren van/ondersteunen bij (her)onderhandelingen ten aanzien (de totstandkoming) van overeenkomsten;
 • opstellen/analyseren van huur- en koopovereenkomsten, akten e.d.;
 • vervaardigen/verrichten van opinions of second-opinions, zowel ten aanzien van acquisitie of dispositie, overeenkomsten als plannen/planvorming (van derden);
 • huurprijsherzieningen in de zin van art. 7:303 e.v. BW;
 • aangewezen (derde)deskundige door de rechtbank of in een minnelijk traject;
 • aangenomen deskundige ten aanzien van onteigening, gedwongen/-vorderde huurbeëindiging e.d.;
 • strategische advisering en/of analyse met betrekking tot vastgoed-, huisvestings- en/of beleggingsportefeuilles;
 • formulering en/of analyse ten aanzien van (her)ontwikkelingsprogramma’s/-plannen;
 • formulering van branchepatronen;
 • formulering en/of analyse van positie(s) en/of strategieën ten opzichte van derden.

Ondanks en doordat op de vastgoedmarkt vele partijen actief zijn, betreft het een markt, welke zowel voor in- als outsiders complex is om (uiteindelijk) te kunnen doorgronden. Gewapend met onze decennialange praktijkervaring binnen ons vak- en werkgebied kent Blok haar markt daadwerkelijk.

Blok gaat ‘het wiel niet opnieuw uitvinden’, maar kan desgewenst wel de definitie ervan formuleren en het in de meeste gevallen ook verbeteren. Blok beschikt over het vermogen om haar opdrachtgever te voorzien van en ondersteunen met betreffend en objectief strategisch, analytisch, preventief en/of actief vastgoedadvies.

Gedane transacties

Reageren?

Reageren